Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Κυρίες στη θάλασσα

Μικροϋφαντική, βαμβάκι & μετάξι, 17x12cm

Χαλί κόμπου Χουάν Μιρό
Μάλλινο χαλί κόμπου 45x75 cm

Μόραλης IV


Υφαντική. Μαλλί και βαμβάκι, 40x50.

Μόραλης ΙΙΙ